Semináre Tlačiť

Čítanie Biblie jeden na jedného

Lea LAUROVIČOVÁ

Zodpovednosť za to, aby ľudia rástli v poznaní Pána Boha je zodpovednosťou každého kresťana. Čítanie Biblie jeden na jedného je jedným z najlepších spôsobov ako ľuďom pomôcť spoznať pravdu o Ježišovi, ak ju ešte nepoznajú a pomôcť im v nej rásť, ak ju už poznajú. Je to preto, lebo ich privádzame priamo ku zdroju a spoločne sa stretávame, nie aby sme si posúvali vedomosti a správne odpovede, ale aby sme spoločne počuli Boží hlas. A naozaj to nie je vôbec ťažké! Zvládne to úplne každý!


Biblia a protirečenia

Peter KOZÁR

Podľa niektorých ľudí Biblia obsahuje stovky protirečení sama v sebe, alebo protirečí tomu, čo vieme o svete. Mnohé z toho sú iba vymyslené, iné nafúknuté problémy. Ale poctivo treba uznať, že aj nás niektoré diskrepancie zarazia. Čo s tým?

 

Chystáme sa na biblickú magistrálu: Základy pre čítanie Biblie

Todd PATTERSON

Biblia je úžasné literárne dielo, čo znamená nie len, že je krásne umelecké dielo, ale že nám komunikuje Božiu vôľu cez literárne prostriedky. To znamená, že ak chceme lepšie čítať a aplikovať Božie slovo do života, potrebujeme pestovať 4 zručnosti/znalosti: 1) sledovanie biblického príbehu, 2) interpretáciu literárnych vlastností, 3) oboznámenie sa s hlavnými motívmi Biblie a 4) disciplínu pravidelného štúdia. Na tomto seminári predstavujeme všetky 4, ale sústrediť sa budeme na sledovanie príbehu Biblie.

 

Od starého textu k modernému čitateľovi

Štefan EVIN

Tak ako vydanie knihy, upečenie koláča, nadizajnovanie webovej stránky, alebo prebalenie dieťaťa má svoj správny postup, rovnako aj zvestovanie Božieho slova. Náš svet zúfalo potrebuje poznať ako hlboko ľudstvo odpadlo od Boha, potrebuje poznať, ako vysoko je vyvýšený Ježiš Kristus a dozvedieť sa, čo Boh dáva svojmu ľudu a čo od neho požaduje. Najlepším a súčasne jediným spôsobom, ako sa dá pomôcť tomuto svetu, je zvestovať Božie slovo v moci Svätého Ducha. To znamená oddane stáť v zajatí zvesti Písma a nikdy nepridávať k textu Písma a nehovoriť viacej, než ono hovorí; a nikdy neuberať z textu a neochudobňovať ho o jeho údernosť a plnosť. Je to náročná, ale aj dobrodružná a požehnaná činnosť.

Ak sa chceme s cennou zvesťou Písma, ktorá je obsiahnutá v starých textoch, priblížiť k modernému poslucháčovi – ba dokonca ak máme objaviť poklady Božieho slova pre samých seba – potrebujeme postupne absolvovať niekoľko krokov. Vyhneme sa tak predčasnej a prvoplánovej kontextualizácii, intelektuálnemu špekulovaniu, nemotivujúcemu moralizovaniu, či plytkému zduchovňovaniu. V tomto seminári si ukážeme, kedy máme sklon ísť po týchto skratkách a ako sa im môžeme vyhnúť.

 

Evanjelizačné štúdium "Objavuj"

Beata SZREJDER

Študovanie Božieho Slova sa nezdá byť úplne jednoduché, tým viac, keď to máme robiť spolu s niekým, kto ešte vôbec nečítal Bibliu. Jedným zo zdrojov Vysokoškolského biblického hnutia (VBH), ktorý používame v službe medzi študentmi, je brožúra „Objavuj“. Je to 6 biblických štúdii pripravených na základe Evanjelia podľa Jána. Seminár priblíži možnosti používania „Objavuj“ a pomôže nájsť odpovede na otázky: ako pozvať takéhoto človeka k spoločnému študovaniu, ako mu ukázať význam Písma a ako odpovedať na ťažké otázky.